Osakeyhtiölain muutoksia

1.7.2019 vähimmäispääoma poistettiin yksityisiltä osakeyhtiöiltä. Lähipiirisäätelyssä eriytettiin yksityisiä osakeyhtiöitä koskevat säännökset pörssiyhtiöiden säännöksistä. Muita merkittäviä muutoksia ei 2018 tapahtunut...

Omavero

OmaVero on kokonaan suljettu perjantaista 1.11. klo 15.30 alkaen. Pääset OmaVeroon jälleen 8.11. klo 9.

Ensimmäinen uutinen

Tervetuloa, tämä on ensimmäinen artikkeli ja pyrin tähän kirjailemaan uusista yrittämiseen liittyvistä...