1.7.2019 vähimmäispääoma poistettiin yksityisiltä osakeyhtiöiltä.

Lähipiirisäätelyssä eriytettiin yksityisiä osakeyhtiöitä koskevat säännökset pörssiyhtiöiden säännöksistä.

Muita merkittäviä muutoksia ei 2018 tapahtunut osakeyhtiölakiin.