2020 TÄRKEÄT LUVUT

2019 LUKUJA

TYÖNANTAJAMAKSUT

 – Palkkasumma enintään 2.086.500,00 euroa ( ei alle 17v / yli 65v) 0,50 %

– Työnantajan sairausvakuutusmaksu (sotu) 0,77 %

 TYÖNTEKIJÄMAKSUT

– Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 1,50 %

– Työntekijän eläkemaksu

alle 53 vuotiaat ja yli 62 vuotiaat 6,75 %

53 – 62 vuotiaat 8,25 %

VEROVAPAAT MAKTAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET

– Kotimaan päivärahat

yli 6 h työmatka, puolipäiväraha 19,00 €

yli 10 h työmatka, kokopäiväraha 42,00 €

Ateriakorvaus 10,50 €

Yömatkaraha 13,00 €

KILOMETRIKORVAUKSET

– Oman auton käytöstä 0,43 €/km

– Käyttöetuauton käytöstä 0,10 €/km

KIRJANPITO

– Viranomaiselle verotusta tai muuta tarkoitusta varten tehtävään ilmoitukseen mennessä. Käteistapahtumat viipymättä.

TILINPÄÄTÖS

– Vahvistettava kuudessa kuukaudessa tilikauden päättymisestä

VEROILMOITUS

– Neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä

ARVONLISÄVERO

– Verokautta seuraavan toisen kuukauden 12.päivä kuukausi-ilmoittajat

– Tavaran/palvelun myynti EU-alueelle -> myyntikuukautta seuraavan kuukauden 20. päivä

ENNAKKOVEROT

– Kuukauden 23. päivä

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA

– 31.1.

VUOSI-ILMOITUS OSAKASLAINOISTA

– 25.2.