2021 TÄRKEÄT LUVUT

2021 LUKUJA

TYÖNANTAJAMAKSUT

 – TyEL- ansion alaraja kuukaudessa 601,37 €

– Työnantajan sairausvakuutusmaksu (sotu) 1,53 %

 TYÖNTEKIJÄMAKSUT

– Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu (17-64 v) 1,40 %

– Työntekijän eläkemaksu

17 – 52  ja 63 – 67 -vuotiaat 7,15 %

53 – 62 vuotiaat 8,65 %

VEROVAPAAT MAKTAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET

– Kotimaan päivärahat

yli 6 h työmatka, puolipäiväraha 20,00 €

yli 10 h työmatka, kokopäiväraha 44,00 €

Ateriakorvaus 11,00 €

KILOMETRIKORVAUS

– Oman auton käytöstä 0,44 €/km

PUHELINETU

– Puheluista, tekstiviesteistä ja multimediasta aiheutuneet 20,00 €

KIRJANPITO

– Viranomaiselle verotusta tai muuta tarkoitusta varten tehtävään ilmoitukseen mennessä. Käteistapahtumat viipymättä.

TILINPÄÄTÖS

– Neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä

– Vahvistettava kuudessa kuukaudessa tilikauden päättymisestä

 

VEROILMOITUS

– Neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä

ARVONLISÄVERO

– Verokautta seuraavan toisen kuukauden 12.päivä kuukausi-ilmoittajat

– Tavaran/palvelun myynti EU-alueelle -> myyntikuukautta seuraavan kuukauden 20. päivä

ENNAKKOVEROT

– Kuukauden 23. päivä

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA

– 31.1.

VUOSI-ILMOITUS OSAKASLAINOISTA

– 25.2.